top of page

Müştəri qarşısında öhdəliklərimiz.

*   Aparılacaq işlərin keyfiyyətini istehsalçı zavod tərəfindən təsdiqlənmiş standartlara uyğun şəkildə təmin etmək.

 

*   Texniki xidmət üçün yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən və sertifikatlaşdırılmış yanacaq sürtkü mayelərdən istifadə etmək.

 

*   Sifariş-Tapşırıq formasında göstərilmiş işləri yalnız “Sifarişçi” ilə razılaşdırılmış müddət ərzində həyata keçirmək.

 

  “Sifarişçi”nin tələbinə əsasən işlərin həcmi, keyfiyyəti və müddəti ilə bağlı zəruri məlumatın verilməsini təmin etmək.

 

*   “Sifarişçi” ni işlərin aparılması zamanı yaranmış bütün texniki, maddi və digər çətinliklər barədə lazımı vaxtda məlumatlandırmaq.

 

*   “İcraçı”nın hüquqi / faktiki ünvanı və əlaqə telefonları dəyişdikdə, “Sifarişçi”ni bu hal barədə 3 (üç) iş günü ərzində xəbərdar etmək. 

bottom of page