top of page

Müştəri qarşısında öhdəliklərimiz:

*   Aparılacaq işlərin keyfiyyətini istehsalçı zavod tərəfindən təsdiqlənmiş standartlara uyğun şəkildə təmin etmək;

 

*   Texniki xidmət üçün yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən və sertifikatlaşdırılmış yanacaq sürtkü mayelərdən istifadə etmək;

 

*   Sifariş-Tapşırıq formasında göstərilmiş işləri yalnız Sifarişçi ilə razılaşdırılmış müddət ərzində həyata keçirmək;

 

  Sifarişçinin tələbinə əsasən işlərin həcmi, keyfiyyəti və müddəti ilə bağlı zəruri məlumatın verilməsini təmin etmək;

 

*   Sifarişçini işlərin aparılması zamanı yaranmış bütün texniki, maddi və digər məsələlər barədə lazımı vaxtda məlumatlandırmaq;

 

*   İcraçının hüquqi / faktiki ünvanı və əlaqə telefonları dəyişdikdə, Sifarişçini bu hal barədə 3 (üç) iş günü ərzində xəbərdar etmək. 

bottom of page