top of page

Dəmirçi və rəngsaz bölməsi

Kuzov detallarının dəyişdirilməsi və rənglənməsi
Car-O-Liner aparatı vasitəsi ilə avtomobil banının həndəsi ölçülərinin tənzimlənməsi
Avtomobilin tam cilalanması
Qəza zamanı deformasiyaya uğramış avtomobilin konstruktiv hissələri və eksteryer örtüklərinin dəyişilməsi zamanı avtomobilin konstruksiyasında nəzərdə tutulmuş xüsusiyyətlər peşəkar ustalar tərəfindən BMW standartlarına uyğun olaraq dəyişilir və təmir olunur.
Avtomobildə təyin olunmuş həndəsi nöqtələrin deformasiya nəticəsində yerdəyişməsi xüsusi dəzgah olan Car-O-Liner vasitəsi ilə müəyyən olunmuş qaydada bərpa olunur.
Avtomobilin tam cilalanması ancaq yüksək keyfiyyətli cilalanma vasitələri ilə həyata keçirilir.
 

* Qiymət işin həcmi və xüsusiyyətindən asılı olaraq dəyişilə bilər.

    Əlaqə nömrəsi :    (+994 50) 268 33 04                                                                                                                                (+994 50) 268 33 05                                                                                                                                (+994 50) 268 33 06                                                                                                                                (+994 50) 268 33 07 

bottom of page