top of page

Çilingər bölməsi

Hərəkət hissəsi və asqıların ümumi müayinəsi və detalların dəyişdirilməsi
Servis mərkəzində peşəkar çilingərlər tərəfindən Sizə avtomobilinizin hərəkət hissəsinin, asqıların, aqreqatların xüsusi alətlərin köməyi ilə müayinəsi və dəyişdirilməsi təklif olunur. Hər bir dəyişilən ehtiyat hissəsinə kənar servisdə müdaxilə olunmadığı və avtomobilin nəzərdə tutulmuş şəraitdə idarə olunduğu halda 1 (bir) il müddətində zəmanət təqdim olunur.
*Bir normativ saatın  qiyməti - 54,12 AZN
Təkərlərin horizontal və vertikal vəziyyətlərinin tənzimlənməsi (balanslaşdırma)
Təkərlərin horizontal və vertikal vəziyyətinin tənzimlənməsi müasir standartların son tələblərinə cavab verən 3D balans stendi üzərində həyata keçirilir.

 
*Bir normativ saatın  qiyməti - 43,20 AZN
Bütün növ avtoşinlərin dəyişdirilməsi və balansı
Şirkət tərəfindən Sizə təqdim olunan bütün növ avtoşinlər, təkər diskləri və təkər sisteminə aid olan digər elementlər tam olaraq BMW AG tərəfindən yoxlanılaraq keyfiyyət nişanı ilə qeydə alınır.
İşçi mayelərin və boruların dəyişdirilməsi
Avtomobilin texniki parametrlərinə BMW AG tərəfindən təyin olunmuş mayelər, yağlar, qatqılar təklif olunur və düzgün qaydada müayinəsi keçirilir.
*Bir normativ saatın  qiymətii - 43,20 AZN
*Bir normativ saatın  qiyməti - 54,12 AZN
Mühərrik ətrafı detalların dəyişdirilməsi
Mühərrik ətrafı aqreqatlar və avadanlıqların peşəkarcasına dəyişilməsi və qulluq olunması şirkətdə çalışan çilingərlər və elektriklər tərəfindən həyata keçirilir.
*Bir normativ saatın  qiymətii - 54,12 AZN

* Qiymət işin həcmi və xüsusiyyətindən asılı olaraq dəyişilə bilər.

   

Telefon:          Baş avtomobil qəbul edicisi:

Həsən Ağaverdiyev    (+994 50) 268 33 04

                               

     
                            Avtomobil qəbul ediciləri:
Namiq Əliyev              (+994 50) 268 33 05

Ceyhun Məmmədov   (+994 50) 268 33 06

Elşən Nəsibov            (+994 50) 268 33 07

Orxan Bayramlı          (+994 50) 268 33 01

Sorğunuz qəbul olundu

bottom of page