top of page

Elektrik bölməsi

Elektron-diaqnostik müayinə
Avtomobilin proqramlaşdırıması

Müayinə avtomobilin  üzərində quraşdırılmış elektron  yaddaşı olan idarə etmə bloklarından nasazlıqlar haqqında məlumatın alınması, araşdırılması və təhlilidir. Avtomobilin elelktron diaqnostikası 25-30 dəqiqə zaman tələb edir.

Proqramlaşdırma zamanı avtomobilə sonuncu proqram versiyası yüklənilir və bunun nəticəsində proqramla bağlı olan elektron qurğular və blokların fəaliyyəti təkmilləşir, proqram təchizatı ilə bağlı nasazlıqlar aradan götürülür.
Elektrik cihaz və avadanlıqların dəyişdirilməsi
BMW  avtomobilləri çoxsaylı elektron cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunma baxımından seçilən avtomobil brendi sayılır. Bu cihazların düzgün işləməsi avtomobildə vaxtı-vaxtında və düzgün aparılan işlərdən asılıdır.
Elektron cihazlar təmir olunmur, yalnız dəyişdirilir.​
*Bir normativ saatın  qiyməti - 40,57 AZN
*Bir normativ saatın  qiyməti - 54,13 AZN
*Bir normativ saatın  qiyməti - 54,13 AZN
Forsunkaların təmizlənməsi
İstismar zamanı yanacaq forsunkalarında əmələ gəlmiş tutulmanın təmizlənməsi mühərrikin taraz işləməsinin əsas şərtlərindən biridir.
 
Mühərrikin tam sökülüb yığılması(dəyişdirilməsi)
Mühərrikin sökülməsi və təmiri zamanı mümkün olan xərclərin dəqiq bilinməsi üçün mühərrik sökülür, qüsur cədvəli tərtib olunur və müştəriyə təqdim olunur.
Mühərrikin gücünün xüsusi stenddə ölçülməsi
Mühərrikin gücünün xüsusi dinamometrik (Dyno) stenddə yoxlamaqla avtomobilin hansı real gücə malik olması dəqiqliklə müəyyən olunur.
*Bir normativ saatın  qiyməti - 54,13 AZN
*Bir normativ saatın  qiyməti - 64 AZN
*Bir normativ saatın  qiyməti - 54,13 AZN

* Qiymət işin həcmi və xüsusiyyətindən asılı olaraq dəyişilə bilər.

    

Telefon:          Baş avtomobil qəbul edicisi:

Həsən Ağaverdiyev    (+994 50) 268 33 04

                               

     
                            Avtomobil qəbul ediciləri:
Namiq Əliyev              (+994 50) 268 33 05

Ceyhun Məmmədov   (+994 50) 268 33 06

Elşən Nəsibov            (+994 50) 268 33 07

Orxan Bayramlı          (+994 50) 268 33 01

Sorğunuz qəbul olundu

bottom of page