top of page

Dəmirçi və rəngsaz bölməsi

Kuzov detallarının dəyişdirilməsi və rənglənməsi
Car-O-Liner aparatı vasitəsi ilə avtomobil banının həndəsi ölçülərinin tənzimlənməsi
Avtomobilin tam cilalanması
Qəza zamanı avtomobilin deformasiyaya uğramış hissələri və eksteryer örtüklərinin dəyişilməsi zamanı avtomobilin konstruksiyasında nəzərdə tutulmuş xüsusiyyətlər peşəkar ustalar tərəfindən BMW standartlarına uyğun olaraq dəyişilir və təmir olunur.
Avtomobildə təyin olunmuş həndəsi nöqtələrin deformasiya nəticəsində yerdəyişməsi xüsusi dəzgah olan Car-O-Liner vasitəsi ilə müəyyən olunmuş qaydada bərpa olunur.
 
Avtomobilin tam cilalanması ancaq yüksək keyfiyyətli cilalanma vasitələri ilə həyata keçirilir.

 

* Qiymət işin həcmi və xüsusiyyətindən asılı olaraq dəyişilə bilər.

    

*Bir normativ saatın  qiyməti - 51,60 AZN

Telefon:          Baş avtomobil qəbul edicisi:

Həsən Ağaverdiyev    (+994 50) 268 33 04

                               

     
                            Avtomobil qəbul ediciləri:
Namiq Əliyev              (+994 50) 268 33 05

Ceyhun Məmmədov   (+994 50) 268 33 06

Elşən Nəsibov            (+994 50) 268 33 07

Orxan Bayramlı          (+994 50) 268 33 01

bottom of page